Kontakt

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami


* - Pole wymagane

Centrum Biurowe Biprostal sp. z o.o.

adres:

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Sekretariat:

tel.: (+48) 12 293 44 22

Prezes Zarządu
Małgorzata Cieślar:

tel.: +48 12 29 34 418

Zarządca Nieruchomości
Grzegorz Mikrut:

tel.: (+48) 12 29 34 445

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000573844
Kapitał podstawowy, w tym wpłacony 1 410 750,00 zł, NIP: PL 648-277-52-62

Już dzisiaj znajdź u nas swoje biuro

Nowoczesny system zarządzania budynkiem oraz pełna infrastruktura teletechniczna i teleinformatyczna

 

Nowoczesne centrum biurowe klasy A zlokalizowane w centrum Krakowa

 

Komfort pracy i bezpieczeństwo przyszłych najemców było priorytetem podczas prac projektowych