biura Kraków

Usługi konsultingowe

Analizy feasibility study zamierzeń inwestycyjnych (rozwojowych, modernizacyjnych i ekologicznych)
Analizy ekonomiczno-finansowe zgodnie wg metodologią UNIDO dla dowolnego układu wymaganego przez instytucje,
Studia techniczno-ekonomiczne budowy nowych inwestycji i modernizacji istniejących obiektów przemysłowych
Analizy stanu technicznego, ekspertyzy urządzeń, instalacji, budynków i budowli po długoletniej eksploatacji, ocena ich żywotności
Studia Programowo-Przestrzenne lokalizacyjne nowych zakładów przemysłowych z uwzględnieniem warunków terenowych, wymogów ochrony środowiska, warunków transportu kolejowego, zaopatrzenia w media
Wariantowe analizy techniczno-ekonomiczne nowych i modernizowanych obiektów przemysłowych z uwzględnieniem zewnętrznego otoczenia, technologii wytwarzania wymogów
Ochrony Środowiska
Ocena projektów i rozwiązań koncepcyjnych wykonanych przez inne jednostki projektowe
Bussines plany dla przedsięwzięć inwestycyjnych
Doradztwo ekonomiczne w zakresie pozyskiwania środków finansowych pochodzących z funduszy UE w ramach programów w zakresie finansowania inwestycji przemysłowych i infrastrukturalnych, ochrony środowiska jak również kapitału ludzkiego www.parp.gov.pl, www.ncn.gov.pl, www.ncbir.gov.pl