biura Kraków

Realizacje

ZADANIE INWESTYCYJNE ROK
Analiza kosztowa fizycznej likwidacji Koksowni Dębieńsko w aspekcie obowiązujących przepisów prawnych i skutków społecznych, z uwzględnieniem możliwości zagospodarowania instalacji i wyposażenia w Grupie JSW oprócz inwentaryzacji infrastruktury podziemnej                       2014
Studium wykonalności dla odbudowy zdolności produkcyjnej w Koksowni Dębieńsko poprzez wybudowanie innowacyjnej instalacji dwuproduktowej do produkcji koksu bez odzysku węglopochodnych – koksowanie dwuproduktowe (VHR) 2014
Studium modernizacji instalacji węglopochodnych w Koksowni Aviles AM Espana 2014
Dokumentacja techniczna nalewaka siarki w Koksowni Radlin w JSW Koks SA 2014
Instalacja rozładunku smoły z cystern samochodowych w Koksowni Przyjaźń dla JSW Koks SA – Instalacja orurowania, instrukcja rozruchu i wytyczne eksploatacji 2014