biura Kraków

Informacje

Misja

Misją naszej Firmy jest realizowanie wielobranżowe przedsięwzięć inwestycyjnych zgodnie z wytycznymi Inwestora, z zachowaniem wysokiego standardu i jakości świadczonych usług, gwarantujących rozwój Firmy w ramach konkurencji rynkowej.

Strategiczne cele jakościowe

• Kształtowanie pozytywnego wizerunku Firmy poprzez zadowolenie Klienta
• Budowanie i umacnianie pozycji rynkowej Spółki
• Utrzymanie i rozwój Firmy poprzez doskonalenie zasobów ludzkich i materiałowych
• Ciągłe doskonalenie stosowanego systemu zarządzania jakością

Biprostal Spółka Akcyjna Firma Inżynieryjno – Konsultingowa jest rodzimą krakowską firmą, funkcjonującą na światowym rynku rozwiązań techniczno – technologicznych a także szczególnym miejscem na mapie Krakowa kreowanym przez 55 m biurowiec klasy A.

W ramach swojej działalności inżynieryjno – konsultingowej realizowanej przez Centrum Monitoringu i Analiz Technologii Procesów Przemysłowych Biprostal
Spółka świadczy profesjonalnie usługi w zakresie realizacji i zarządzania projektami inwestycyjnymi poprzez:
• prowadzenie procesu administracyjnego związanego z uzyskaniem wymaganych prawem pozwoleń i decyzji dla procesów inwestycyjnych
• organizowanie przetargów
• nowoczesny sposób wykonywania dokumentacji i zarządzania wielobranżowym projektowaniem
• kontrolę kosztów i nadzór nad realizacjąaż po oddania inwestycji do użytkowania

Ważne daty

• BIPROSTAL powstał w 1949 roku jako przedsiębiorstwo państwowe przygotowujące opracowania projektowe dla polskiego przemysłu ze szczególnym uwzględnieniem branży hutniczej
• Od 1 stycznia 1992 roku Biprostal przekształcił się w Spółkę Akcyjną której nazwa brzmi: BIPROSTAL Spółka Akcyjna Firma Inżynieryjno - Konsultingowa
• W dniu 1 kwietnia 2012 roku została utworzona nowa spółka pod nazwą Biuro Projektów BIPROSTAL Sp. z o.o., jako spółka zależna od Biprostal SA z pionem projektowym w branży
budowlanej, elektrycznej i AKPiA i energetycznej oraz technologiczno mechanicznej