biura Kraków

Aktualności

6 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »
2018-07-04

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

Centrum Biurowe BIPROSTAL Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na:

SPRZEDAŻ ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA ROK 2019 DLA KOMPLEKSU BIUROWEGO BIPROSTAL W KRAKOWIE

 1. 1.       Dane zamawiającego:

Centrum Biurowe BIPROSTAL Sp. z o.o.. ul. Królewska 57, 30-081 Kraków;

tel. +4812-2934445;Fax +4812-2934444 lub +4812-2934446;

e-mail: biprostal@biprostal.pl     www.biprostal.pl

 

 1. 2.       Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż energii elektrycznej:

-   sprzedaż energii elektrycznej: na użytek własny wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach, od dnia 1 stycznia 2019 r.

-   planowane roczne ilości energii – zużycie roczne ok. 3000,00 [MWh]:

-   miejsce dostarczania energii elektrycznej: Kraków 30-081, ul. Królewska

 

 1. 3.     Szczegóły oferty

 3.1.   oferowana cena netto (zł/MWh) za kompletną dostawę energii elektrycznej powinna zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11) obowiązującej w dniu złożenia oferty.

3.2.   termin płatności za dostarczoną energię elektryczna: 30 dni

3.3.   okres rozliczeniowy: 30 dni

3.4.   umowa na dostawy energii elektrycznej – 1 lub 2 lata, od dnia 1 stycznia 2019 r,

3.5.   termin składania ofert: do 31/08/2018 r.

 

 1. 4.    Miejsce i termin składania ofert

 Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Krakowie  przy ul. Królewskiej 57  lub przesłać e-mailem, na adres grzegorz.mikrut@biprostal.pl.

 

W celu uzyskania dodatkowych szczegółów lub zapoznania się z warunkami na miejscu, należy skontaktować się z:

Grzegorz  Mikrut - tel. 601 820 912

 

   Z poważaniem

 

              Grzegorz Mikrut: Facility Manager 

                Tel. 601820912                  

2016-10-21

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

 1. Ilość sprzedanej energii elektrycznej: na użytek własny wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach. Planowane roczne ilości energii – zużycie roczne ok. 2780,00 [MWh]:
 • Szczyt przedpołudniowy 650,0
 • Szczyt popołudniowy 330,0
 • Pozostałe godziny doby 1800,0
 1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Kraków 30-081, ul. Królewska 57.
 2. Oferowana cena netto (zł/MWh) za kompletną dostawę energię elektryczną winna zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11) obowiązującej w dniu złożenia oferty.
 3. Termin płatności za dostarczoną energię elektryczna: 30 dni.
 4. Okres rozliczeniowy: 30 dni.
 5. Umowa na dostawy energii elektrycznej – 1 lub 2 lata.
 6. Termin składania ofert: do 28/10/2016 r.

Dodatkowe informacje: email: tomasz.setner@biprostal.pl

2016-03-16

Zapytanie ofertowe - pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiekcie Biprostal CZĘŚĆ NISKA. Przedmiotowe zamówienie obejmują kontrolę wszystkich obwodów lamp, gniazd, WLZ-ów oraz instalacji piorunochronnej  zainstalowanej w budynku Biprostal część niska w Krakowie.

Szczegóły

2015-12-08

Dostępna powierzchnia

Dostępna powierzchnia 200 m2 parter, wejście do lokalu z traktu pieszego ulicy Kijowskiej.

Więcej informacji w zakładce WYNAJEM POWIERZCHNI/DOSTĘPNA POWIERZCHNIA

6 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »