biura Kraków

Aktualności

6 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »
2016-10-21

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

  1. Ilość sprzedanej energii elektrycznej: na użytek własny wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach. Planowane roczne ilości energii – zużycie roczne ok. 2780,00 [MWh]:
  • Szczyt przedpołudniowy 650,0
  • Szczyt popołudniowy 330,0
  • Pozostałe godziny doby 1800,0
  1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Kraków 30-081, ul. Królewska 57.
  2. Oferowana cena netto (zł/MWh) za kompletną dostawę energię elektryczną winna zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11) obowiązującej w dniu złożenia oferty.
  3. Termin płatności za dostarczoną energię elektryczna: 30 dni.
  4. Okres rozliczeniowy: 30 dni.
  5. Umowa na dostawy energii elektrycznej – 1 lub 2 lata.
  6. Termin składania ofert: do 28/10/2016 r.

Dodatkowe informacje: email: tomasz.setner@biprostal.pl

2016-03-16

Zapytanie ofertowe - pięcioletnia kontrola instalacji elektrycznej

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi okresowej pięcioletniej kontroli stanu technicznego w zakresie instalacji elektrycznych i piorunochronnych w obiekcie Biprostal CZĘŚĆ NISKA. Przedmiotowe zamówienie obejmują kontrolę wszystkich obwodów lamp, gniazd, WLZ-ów oraz instalacji piorunochronnej  zainstalowanej w budynku Biprostal część niska w Krakowie.

Szczegóły

2015-12-08

Dostępna powierzchnia

Dostępna powierzchnia 200 m2 parter, wejście do lokalu z traktu pieszego ulicy Kijowskiej.

Więcej informacji w zakładce WYNAJEM POWIERZCHNI/DOSTĘPNA POWIERZCHNIA

2015-04-08

Rozstrzygnięcie przetargu na mycie elewacji

Biprostal S.A Firma Inżynieryjno-Konsultingowa zakończyła postępowanie przetargowe na mycie elewacji. Wybrano firmę GOTTI80 Rafał Ptaszkiewicz, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę wykonania usługi.

Dziękujemy Oferentom za złożone oferty.

6 Stron

Skocz do strony

1 2 3 > »