biura Kraków

Aktualności

6 Stron

Skocz do strony

« < 3 4 5 6 >
2013-09-02

Oferta na dostawę sprzętu dla Pracowni Szybkiego Prototypowania

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa zaprasza do złożenia ofert na dostawę skanera 3D drobnych elementów wraz z oprogramowaniem.

Termin składania ofert 27/09/2013 r godz. 10:00.

Specyfikacja do pobrania z ftp Biprostal. Kontakt email: biprostal@biprostal.com.pl

2013-08-30

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

  1. Ilość sprzedanej energii elektrycznej: na użytek własny wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach. Planowane roczne ilości energii – zużycie roczne ok. 2780,00 [MWh]:
  • Szczyt przedpołudniowy 650,0
  • Szczyt popołudniowy 330,0
  • Pozostałe godziny doby 1800,0
  1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Kraków 30-081, ul. Królewska 57
  2. Oferowana cena netto (zł/MWh) za kompletną dostawę energię elektryczną winna zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11) obowiązującej w dniu złożenia oferty.
  3. Termin płatności za dostarczoną energię elektryczna: 30 dni
  4. Okres rozliczeniowy: 30 dni
  5. Umowa na dostawy energii elektrycznej – 1 lub 2 lata.
  6. Termin składania ofert: do 09/09/2013r.

Dodatkowe informacje: email: leszek.bialy@biprostal.com.pl

Postępowanie zakończone. Dziękujemy za złożone oferty. Zamawiający wybrał firmę:

TAURON, która zaproponowała najkorzystniejsze ceny zakupu

2013-07-15

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomością

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa zaprasza do złożenia ofert na dostawę sprzętu i oprogramowania do zarządzania nieruchomością klasy A. Oferta winna zawierać koncepcję techniczną wraz z podaniem terminu realizacji i ceny.

Termin składania ofert 09/08/2013 r godz. 10:00.

Dodatkowe informacje: email: leszek.bialy@biprostal.com.pl

2013-07-01

Zapytanie ofertowe na dostawę systemu IT

Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno - Konsultingowa zaprasza do złożenia ofert na dostawę centralnego systemu administrowania procesami operacyjnymi i archiwizacyjnymi, zarządzanie centrum danych wraz z DMS wg specyfikacji.

Termin składania ofert 12/07/2013 r godz. 10:00.

Specyfikacja do pobrania z ftp Biprostal. Kontakt email: biprostal@biprostal.com.pl

6 Stron

Skocz do strony

« < 3 4 5 6 >