biura Kraków

Aktualności

6 Stron

Skocz do strony

< 1 2 3 4 > »
2015-04-08

Rozstrzygnięcie przetargu na mycie elewacji

Biprostal S.A Firma Inżynieryjno-Konsultingowa zakończyła postępowanie przetargowe na mycie elewacji. Wybrano firmę GOTTI80 Rafał Ptaszkiewicz, która zaproponowała najkorzystniejszą cenę wykonania usługi.

Dziękujemy Oferentom za złożone oferty.

2015-03-11

Zapytanie ofertowe na mycie elewacji

Do zainteresowanych
SPECYFIKACJA ZAPYTANIE OFERTOWEGO nr 04/2015
1. Biprostal S.A. Firma Inżynieryjno-Konsultingowa, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.
2. Jednostka prowadząca sprawę:
2.1. Biuro Zarządcy, ul. Królewska 57, 30-081 Kraków;
2.2. tel. +4812-2934445;Fax +4812-2934444 lub +4812-2934446;
2.3. e-mail: grzegorz.mikrut@biprostal.com.pl biuro@biprostal.com.pl

BIPROSTAL S.A. W Krakowie zaprasza do złożenia oferty na:
„Mycie fasady szklanej od parteru po dach (drzwi, witryny, szyby)
technikami alpinistycznymi oraz impregnacja powłok
ceramicznych w ilości 2900 m2 w budynku Wysokim i Niskim Biprostal
w ilości:6462 m2 szkło + 2900 m2 ceramika
Zakres prac : mycie szyb przeziernych i nieprzeziernych elewacji ,
szprosów, drzwi, okien daszków w poziomie parteru oraz ceramika,
impregnacja środkami i powłokami chemicznymi nie szkodliwymi dla
ceramicznych płytek.
Termin wykonania zamówienia - do końca marca 2015
Miejsce i termin składania ofert
PRZESŁAĆ e-mailem w terminie do 20 marca 2015 roku, do godziny 12:00
W celu zapoznania się z warunkami prowadzenia prac na miejscu
należy skontaktować się z Starszy Technik Obsługi Nieruchomości
– Grzegorz Mikrut (+48 601 820 912)

 

 

 

2014-10-28

Rozstrzygnięcie przetargu na dostawę energii elektrycznej

Biprostal S.A Firma Inżynieryjno-Konsultingowa zakończyła postępowanie przetargowe na dostawę energii elektrycznej. Wybrano firmę TAURON Sprzedaż Sp. z o.o. która zaproponowała najkorzystniejsze ceny zakupu (228,84 zł/MWh).

Dziękujemy Oferentom za złożone oferty.

2014-10-01

Zapytanie ofertowe na dostawę energii elektrycznej

  1. Ilość sprzedanej energii elektrycznej: na użytek własny wg ilości wynikających ze wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w obiektach. Planowane roczne ilości energii – zużycie roczne ok. 2780,00 [MWh]:
  • Szczyt przedpołudniowy 650,0
  • Szczyt popołudniowy 330,0
  • Pozostałe godziny doby 1800,0
  1. Miejsce dostarczania energii elektrycznej: Kraków 30-081, ul. Królewska 57
  2. Oferowana cena netto (zł/MWh) za kompletną dostawę energię elektryczną winna zawierać podatek akcyzowy od energii elektrycznej w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 6 grudnia 2008r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. nr 3 poz. 11) obowiązującej w dniu złożenia oferty.
  3. Termin płatności za dostarczoną energię elektryczna: 30 dni
  4. Okres rozliczeniowy: 30 dni
  5. Umowa na dostawy energii elektrycznej – 1 lub 2 lata.
  6. Termin składania ofert: do 10/10/2014 r.

Dodatkowe informacje: email: leszek.bialy@biprostal.com.pl

6 Stron

Skocz do strony

< 1 2 3 4 > »